Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Socialtjänst och den hälso- och sjukvård som kommunerna utför ingår som en viktig del av Ineras kommunala uppdrag. På samma sätt som inom andra sektorer är Ineras roll att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Behoven av digitala lösningar inom socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården är närliggande det uppdrag som Inera har till regionernas hälso- och sjukvård. Det innebär därför att det finns möjlighet att Ineras nuvarande utbud till regionerna även är aktuella för kommunerna.

I det arbetet pågår det en utredning om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst samt vilka möjligheter det finns för att Intygstjänster kan användas av kommunerna för kommunala intyg.