Skola och utbildning

Skola och utbildning ingår som en viktig del av Ineras kommunala uppdrag. På samma sätt som inom andra sektorer är Ineras roll att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Inom skola och utbildning finns det behov av standardiserat informationsutbyte och samordnad nationell åtkomst till elevdata. Det är inom dessa områden som Inera arbetar och stödjer både kommunala och fristående skolhuvudmän.

Standardiserat informationsutbyte inom skolväsendet

Inera deltar i utveckling av it-standarder för lärande med Svenska institutet för standarder, SIS och Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, FFIS.

FFIS, samlar viktiga aktörer. Bland annat deltar myndigheter, nationella organisationer av skolhuvudmän, och företrädare för enskilda huvudmän, leverantörer och branscher.

Båda grupperingarna leds av Skolverket och Inera spelar en aktiv roll i detta utvecklingsarbete.

Till stor del handlar det om att skapa interoperabilitet och effektivitet i skolväsendet. Det vill säga att säkerställa att de standarder, rekommendationer och specifikationer som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte inom skolväsendet existerar och i största möjliga utsträckning är öppna, kända och använda. Detta är ett viktigt steg för att skapa ett digitalt ekosystem för skolväsendet.