Utveckling för kommuner

Skola och utbildning

Skola och utbildning ingår som en viktig del av Ineras kommunala uppdrag. På samma sätt som inom andra sektorer är Ineras roll att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Inera stödjer både kommunala och fristående skolhuvudmän genom att delta i flera olika initiativ för att bland annat möta behovet av standardiserat informationsutbyte. Inera kommer även att delta i arbetet med överenskommelsen om skolans digitalisering.

Överenskommelse om skolans digitalisering

Nyligen gjordes en överenskommelse mellan regeringen och SKR om skolans digitalisering. Överenskommelsen riktar sig till samtliga huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet. Det är ett tydligt exempel på att kommunernas digitalisering är i fokus och Inera ser fram emot att få bidra i utvecklingen inom skolväsendet. Överenskommelsen ska till exempel ge huvudmännen stöd i sitt arbete med att skaffa e-legitimationer. Den nya överenskommelsen sträcker sig till slutet av 2022. 

Standardiserat informationsutbyte inom skolväsendet

Inera deltar i utveckling av it-standarder för lärande med Svenska institutet för standarder, SIS och Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, FFIS.

FFIS, samlar viktiga aktörer. Bland annat deltar myndigheter, nationella organisationer av skolhuvudmän, och företrädare för enskilda huvudmän, leverantörer och branscher.

Båda grupperingarna leds av Skolverket och Inera spelar en aktiv roll i detta utvecklingsarbete.

Till stor del handlar det om att skapa interoperabilitet och effektivitet i skolväsendet. Det vill säga att säkerställa att de standarder, rekommendationer och specifikationer som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte inom skolväsendet existerar och i största möjliga utsträckning är öppna, kända och använda. Detta är ett viktigt steg för att skapa ett digitalt ekosystem för skolväsendet.

Till toppen av sidan