Utveckling för kommuner

Kommunal hälso- och sjukvård

Den hälso- och sjukvård som kommunerna utför ingår som en viktig del av Ineras kommunala uppdrag. På samma sätt som inom andra sektorer är Ineras roll att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Behoven av digitala lösningar inom den kommunala hälso- och sjukvården är närliggande det uppdrag som Inera har till regionernas hälso- och sjukvård. Det innebär därför att det finns möjlighet att Ineras nuvarande utbud till regionerna även är aktuella för kommunerna.

Till toppen av sidan