Kommunal adressbok för Säker digital kommunikation

Uppdraget ska ta fram struktur och ett grundläggande kommunalt innehåll i adressboken för Säker digital kommunikation, SDK. Syftet är bland annat att förenkla för avsändare från andra offentliga verksamheter att hitta rätt funktionsadress i rätt kommun.

Det här uppdraget kompletterar projektet Säker digital kommunikation, SDK, som handlar om förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information. För att underlätta för kommuner som ansluter till den tjänst som projektet utvecklar, tar uppdraget fram struktur och ett grundläggande innehåll till tjänstens adressbok.

Huvudsyftet är att det ska vara lätt för avsändare från annan offentlig verksamhet (myndighet, region eller länsstyrelse) att hitta rätt funktionsadress i rätt kommun.

Leverans

Uppdraget tar fram en struktur för den kommande tjänstens adressbok, för att det ska gå att hitta rätt organisation och rätt del av organisationen. Uppdraget tar också fram grundläggande innehåll i form av funktionsadresser per verksamhetsområde.

Uppdraget tar även fram en instruktion som ska stödja kommunen att komplettera den befintliga sökfunktionen och ge en vägledning för kommunen att beskriva sin egen organisation i adressboken.

Tidplan

Uppdraget pågår till årsskiftet 2020/2021.

Kontaktperson

IT Arkitekt Peter Mannerhagen: Peter.Mannerhagen@inera.se