Myndighetsrapportering

Förstudien om myndighetsrapportering är tänkt att ge en beskrivning av hur kommunerna arbetar med att ta fram statistik till olika myndigheter med fokus på de delar som är mest resurskrävande för kommunerna. Den ska också ge förslag på hur Inera bör fokusera för att stödja det arbetet.

Landets myndigheter kräver löpande in statistik av alla kommuner. Inrapporteringen sker ofta manuellt och överlappande. Det skulle kunna förenklas drastiskt genom samordning och ökad digitalisering. En rapport ska tas fram som beskriver hur framtida löpande inrapportering av statistik till landets myndigheter kan se ut. Syftet är framför allt att minska kommunernas arbetsbörda.

Leverans

En rapport ska tas fram, som beskriver hur kommunerna tar fram statistiken, med fokus på de mest resurskrävande momenten. Den ska också beskriva hur kontakterna med myndigheterna ser ut samt hur de ser på inrapporteringen av statistik. Avsikten är att rapporten också ska ge förslag på var Inera ska koncentrera sin insats.

Tidplan

Rapporten kommer att vara klar i september 2020.

Kontaktperson

Omvärlds- och marknadsanalytiker Andreas Leifsson: Andreas.Leifsson@inera.se

Till toppen av sidan