Utveckling för kommuner

Arkitektur och infrastruktur för kommuner

Gemensam arkitektur och infrastruktur gör det möjligt för kommunerna att skapa en gemensam riktning och öka takten i digitaliseringen. På samma sätt som inom andra sektorer är Ineras roll att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Inom arkitektur och infrastruktur för kommuner så bidrar Inera med utredningar och projekt kopplade till sektorsövergripande identitetshantering samt standarder och strukturer för åtkomsthantering, struktur för kommunalt innehåll i adressbok för Säker digital kommunikation, SDK och myndighetsrapportering.

Inera koordinerar även arkitekturgemenskapen och där arbetar arkitekter från olika organisationer tillsammans för att ta fram den stödjande arkitektur som verksamheterna behöver. Kommuner med egna arkitekter bör överväga att stödja deras arkitekters deltagande i arkitekturgemenskapens arbete för att tillsammans öka förutsättningarna för högre digitaliseringstakt.

Alla kommuner kan, oavsett om de deltar i arkitekturgemenskapen eller inte, ta del av och använda det arbete som tas fram eftersom det publiceras öppet.

Till toppen av sidan