Utveckling

Utveckling för kommuner

Inera stödjer utveckling särskilt riktad till kommuner, både genom egna initiativ och genom att delta i andras. Målet är att öka digital samverkan och verksamhetsutveckling i kommuner.

Aktuella artiklar

Om utveckling för kommuner

Inera bedriver ett särskilt riktat utvecklingsarbete för kommunerna. Där ingår bland annat utredningar vars syfte är att anpassa ännu fler av Ineras tjänster för kommunerna, och projekt som gynnar kommunernas digitalisering på andra sätt.

Skola och utbildning

Skola och utbildning ingår som en viktig del av Ineras kommunala uppdrag. På samma sätt som inom andra sektorer är Ineras roll att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Kommunal hälso- och sjukvård

Den hälso- och sjukvård som kommunerna utför ingår som en viktig del av Ineras kommunala uppdrag. På samma sätt som inom andra sektorer är Ineras roll att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Arkitektur och infrastruktur för kommuner

Gemensam arkitektur och infrastruktur gör det möjligt för kommunerna att skapa en gemensam riktning och öka takten i digitaliseringen. På samma sätt som inom andra sektorer är Ineras roll att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Nyheter för kommuner

"Kan bli ödesdigert för patienten om kommun och region inte delar information"

Den regionala specialist- och slutenvården behöver i högre grad än idag ta del av vad kommunens sjuksköterskor dokumenterat, menar Anna-Lena Fällman, strateg i kommunförbundet Skånes Kommuner.

Se filmen från webbinariet om Rådgivningsstödet webb

Intresset var stort när Inera beskrev hur kommunens sjuksköterskor kan ha nytta av Rådgivningsstödet webb. Här är inspelningen från webbinariet som ägde rum den 28 april.

“Fler behöver ansluta sig till Ineras tjänster för att nyttan ska bli optimal”

Inera har tillsammans med Skånes kommuner analyserat nyttorna och beskrivit utmaningarna för att kommuner ska kunna hämta hem den fulla potentialen.

Se filmen från webbinariet om behov i ett framtida socialtjänstsystem

Vid ett webbinarium den 18 mars beskrev interaktions- och tjänstedesignerna Daniela Baccarini och Eva Lindholm insikter från en kartläggning av handläggarnas behov inom socialtjänstområdet Barn och unga.

Se filmen från webbinariet om EGIL - för säker hantering av elevdata

Vid ett webbinarium den den 31 mars berättade vi om EGIL, en av lösningarna som kan användas för att dela elevdata till Skolverket vid digitala nationella prov.

Full fart på pilotkommunerna som testar 1177

Inera stödjer nu pilotprojekt i tre kommuner för att testa utbudet av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

På väg mot ett modernt socialtjänstsystem

Inera har kartlagt behov kring ett modernt socialtjänstsystem utifrån vardagen hos personal inom socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsärenden.

Se filmen från webbinariet om SITHS och Mobilt SITHS för kommunerna

Vid ett webbinarium den 27 januari berättade Inera och representanter från Göteborgs Stad och Region Skåne om planerna för att underlätta kommunernas användning av SITHS. Nu finns filmen och presentationerna från webbinariet.

Visa fler nyheter

Pågående projekt

1177 för kommunerna

Inera arbetar med frågan om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till all hälso- och sjukvård. För närvarande genomförs ett uppdrag för att låta kommunerna använda befintliga delar av 1177 på prov.

Avslutade projekt

Identitet och åtkomst i kommuner

Under våren 2020 gjorde Inera intervjuer och genomförde workshops med personer från cirka 25 kommuner för att ta reda på och lära sig mer om kommunernas behov inom området Identitet och åtkomst. Det resulterade i en rapport.

Kommunal adressbok för Säker digital kommunikation

Uppdraget tog fram ett förslag till struktur och ett grundläggande innehåll för socialtjänstens verksamhet till adressboken för Säker digital kommunikation, SDK. Uppdraget pågick under andra halvåret 2020.

Kommunala intyg

Kommunerna har uttryckt en önskan om att få bättre informationskvalitet och ett säkrare och mer effektivt sätt att ta emot intyg. Inera har därför utrett vilka möjligheter det finns för att Ineras tjänst, Intygstjänster, kan användas av kommunerna.

Myndighetsrapportering

Under 2020 gjorde Inera djupintervjuer med flera myndigheter och kommuner för att ta reda på, och lära sig mer om, kommunernas behov inom området myndighetsrapportering. Det resulterade i en förstudie som levererades under februari 2021.

Till toppen av sidan