Utvecklingsförslag som Inera bereder

Säkerställa barn och ungas rätt till information

Behov har lyfts av en samlad plats för riktad information kring vård och hälsa för barn och unga.

Barn och unga har rätt till anpassad information utifrån till exempel ålder, mognad och språk. Det finns idag flera goda initiativ såsom umo.se och bup.se. Men det saknas en bredare plattform som kan ge information om vård och hälsa på barn och ungas egna villkor, samt vara enkelt tillgänglig med kvalitetssäkrad information.

Det pågår flera initiativ i regionerna där man ser en stor nytta med att satsningen görs gemensamt nationellt.

Status i beredningen

En utredning pågår där Inera, i dialog med samtliga regioner, ska ta fram en nulägesbeskrivning av befintliga lösningar samt sondera hur behoven av en gemensam satsning ser ut. Utredningen väntas bli klar under hösten 2023. När utredningen är klar kommer en intresseanmälan att skickas ut.

Idégivare: Västra Götalandsregionen

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan