Utvecklingsförslag som Inera bereder

Kartläggning av regionerna och Ineras roll inom Egenmonitorering

Regionerna har under en relativt lång period diskuterat, utvärderat och i viss mån börjat använda och införa egenmonitorering. Användningen av egenmonitorering har dock inte införts sammanhållet och med en tydlig strategi. Därigenom har ett behov från regionerna av stöd och hjälp med att komma i gång med egenmonitorering framförts till Inera.

Inera kommer därför genomföra en förstudie som bland annat innefattar en kartläggning av hur långt Sveriges regioner har kommit inom egenmonitorering. Förstudien är även tänkt att fungera som beslutsunderlag för en framtida satsning inom området och ska innehålla en beskrivning kring hur Inera kan stödja regionerna i sitt arbete inom egenmonitorering.

Områden som förstudien adresserar inom egenmonitorering är referensarkitektur, standarder och riktlinjer, tekniska plattformar men även verksamhetsfrågor och införande där en komponent är juridik och upphandling.

Status i beredningen

Förstudien är genomförd och Inera avser att skicka ut en intresseanmälan till regionerna före sommaren 2023.

Idégivare: Initierat av Inera som en del av satsningsområde Nära vård

Ansvarig: Sara Meunier, Avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur

Till toppen av sidan