Utvecklingsförslag som Inera bereder

Hälsoläge 2.0

Inera undersöker möjligheten att bygga en ny version av tjänsten Hälsoläge, som i dagsläget ägs av Folkhälsomyndigheten.

Hälsoläge är en befintlig tjänst för bevakning och bedömning av hälsotrender och utbrottsrisker baserad på information om kontakter till 1177. Tjänsten utvecklades under 2012-2015 med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hälsoläge sattes i förvaltning 1 januari 2016 och ägs av Folkhälsomyndigheten. För tjänstens applikationsförvaltning och drift ansvarar Inera. Folkhälsomyndigheten är själv användare av Hälsoläge, framför allt utifrån övervakning av influensa, covid-19 samt calici- och RS-virus. Myndigheten säljer tjänsten till nio regioner och ett nittiotal kommuner representerade som kommunalförbund, kommunalägda bolag eller egna förvaltningar. De kommunala användarna representeras framför allt av dricksvattenleverantörer. Hälsoläge baserar sig på data från Ineras tjänst 1177 på telefon.

Inera har tagit beslut om att Hälsoläge i sin befintliga form ska avvecklas 31 oktober 2023. Beslutet är bland annat grundat på att tekniken som tjänsten bygger på är förhållandevis dyr och ytterligare investeringar behöver göras för att tjänsten ska vara livskraftig på sikt. Efter diskussion med Folkhälsomyndigheten och ett antal befintliga kunder har nu Inera tagit initiativet att undersöka möjligheten att bygga en ny version av tjänsten, Hälsoläge 2.0, som baserar sig på ny och billigare teknik och där ansatsen är att Inera ska äga den och erbjuda den till myndigheter, regioner och kommunala aktörer.

Status i beredningen

Intresseanmälan och erbjudande till befintliga kunder skickas ut under hösten 2023 där en realisering av Hälsoläge 2.0 skulle kunna ske under första halvåret 2024.

Idégivare: Inera, Folkhälsomyndigheten och befintliga kunder till tjänsten (regioner och kommuner)

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan