Utvecklingsförslag som Inera bereder

Övertagande av digitalt ärendehanteringssystem för smittspårning covid-19

Inera har fått en förfrågan från regionerna om att erbjuda digitalt stöd för smittspårning som en nationell tjänst.

Folkhälsomyndigheten har tagit initiativ till att samordna införandet av ett digitalt system för smittspårning av covid-19 i regioner med stöd av Region Värmland. För närvarande deltar 11 regioner i ett samverkansprojekt tillsammans med Folkhälsomyndigheten, men i stort sett alla regioner har visat intresse för systemet.

Inom samordningsuppdraget har en behovsanalys tagits fram med syfte att peka ut långsiktiga behov av förvaltning och utveckling av det digitala ärendehanteringssystemet.

Vilken aktör som regionerna anser ska svara för den nationella samordningen varierar något, men en önskvärd lösning som flera pekar på är att systemet ägs och förvaltas nationellt av Inera.

Status i beredningen

Inera har tidigare skickat ut en avsiktsförklaring om övertagande av en smittspårningstjänst från Region Värmland. Då intresset från regionerna för den föreslagna lösningen är lågt har Inera valt att inte gå vidare med övertagandet.

Dialog pågår med Folkhälsomyndigheten om möjlig tidplan för en eventuell ny nationell tjänst. När förutsättningarna för samarbete finns kommer en ny intresseanmälan att skickas ut.

Idégivare: Region Värmland tillsammans med ytterligare tio regioner

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan