Pausade och nedlagda utvecklingsförslag

Förenklat utfärdande av SITHS e-ID

Det har tagits fram ett förslag på en förenklad utgivningsprocess för identifieringstjänst SITHS.

Förslaget är att införliva den förenklade utgivningsprocessen som ett nytt flöde i den eID-portal som nu är under utveckling utöver redan existerande utgivningsflöden. Den förenklade processen är avstämd och förankrad med Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Status i beredningen

Utifrån positivt svar på intresseanmälan har Inera beslutat att gå vidare och skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna, men tidpunkten för utskick är inte fastställd. Ärendet är pausat i väntan på leveransen av de nya SITHS eID-portalerna i projektet Ny lösning för SITHS.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av SITHS

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan