Pågående projekt och utredningar

Nya tidbokningstjänster

Som en del i en sammanhängande vårdprocess ska invånaren få en förbättrad överblick över sina bokade tider samt på ett intuitivt sätt enkelt kunna boka, omboka och avboka möten med vården. Projektet bidrar till att öka tillgängligheten till vård och graden av delaktighet för invånare genom digitala tjänster.

Projektet Nya tidbokningstjänster är en fortsättning på det arbete som inleddes inom projektet Utveckling inloggade tjänster under 2020 och 2021. Arbetet utgår från resultatet i en förstudie som beskrev en vision för framtidens tidbokningstjänster som utgår från invånarens behov. Genom att bygga om webbtidboken från grunden ges fler möjligheter till vidareutveckling än vad dagens webbtidbok medger. Som en del i en sammanhängande vårdprocess ska invånaren få en förbättrad överblick över sina bokade tider samt på ett intuitivt sätt enkelt kunna boka, omboka och avboka möten med vården. Ambitionen är att en triagering ska kunna föregå tidboken, och därmed avgöra vilka tider invånaren får se.

De nya tidbokningstjänsterna kommer även att bidra till att frigöra vårdens resurser genom att ge vårdpersonal och administratörer ett förbättrat stöd. Möjligheten att nå och kommunicera med invånare om exempelvis lediga tider och villkor för tidsbokning ska förbättras. Administrationen minskar när regionernas vårdsystem är integrerade med de nya tidbokningstjänsterna. En målsättning är att förbättrade tidbokningstjänster på sikt ska leda till att fler bokningsbara tider läggs upp så att invånaren själv kan boka en tid.

Leveranser

Arbetet omfattar vidareutveckling av nationell arkitektur för samverkan med regionala system respektive nya användargränssnitt och bakomliggande affärslogik för tidbokning i e-tjänsterna på 1177.se.

Leveranserna är:

 • En ny funktion som gör att fler tider från verksamhetssystemen än idag ska visa invånarens bokade tider.
 • En ny funktion som gör att invånare kan se bokningsbara tider på flera mottagningar samtidigt.
 • Nya och vidareutvecklade tjänstekontrakt för anslutning till Nationella tjänsteplattformen.
 • Kommunikationspaket tas fram som stöd för anslutning och införande.

Tidplan

Under 2021 genomfördes den del av utvecklingen som finansierades inom Ineras program Första linjens digitala vård. Arbetet bedrevs då inom ramen för projektet Utveckling inloggade tjänster.

 • I december 2021 levererade projektet den nya funktionen som fångar upp fler tider från verksamhetssystemen och visar upp dem i bokade tider.
 • Utveckling och test av den nya webbtidbokningstjänsten för att boka, omboka och avboka tider.

Under 2022 fortsatte utvecklingen på uppdrag av regionerna.

I maj 2022 levererade projektet den nya webbtidbokningstjänsten för att boka, omboka och avboka tider. Tjänsten har i stort samma funktionalitet som tidigare, men har ett nytt gränssnitt och en förbättrad bakomliggande logik som gör att tjänsten är mer intuitiv. Dessutom har tillgänglighetsanpassningar och utökad loggning för tjänsten genomförts. Projektet har också förberett för kommande utveckling med möjlighet till snabb och flexibel releasehantering.

Planerade aktiviteter 2023:

 • Den nya tidbokningstjänsten för att boka, omboka och avboka tider vidareutvecklas, med bland annat
  • förbättrad hantering av villkors- och informationstexter till invånare
  • förbättrad möjlighet att styra och anpassa vilka tidstyper som visas för invånare som bokningsbara tider
  • en ny funktion som kan presentera bokningsbara tider för flera mottagningar.
 • Det personaladministrativa verktyget utvecklas för att stödja hanteringen av den utvecklade funktionaliteten.
 • Nya tjänstekontrakt tas fram och tillsammans med pilotverksamheter utvecklas utökad funktionalitet i tidbokningstjänstens gränssnitt och bakomliggande logik.
 • Anslutningsprocess och dokumentation utvärderas tillsammans med pilotregioner.
 • De nya tidbokningstjänsterna paketeras och prissätts för att kunna erbjudas Ineras kunder under 2023. Parallellt pågår ett arbete i förvaltningen för att agenter ska kunna ansluta till tidbokningstjänsterna.

Kontakt

Projektledare: Marie Frosteman, marie.frosteman@inera.se

Referensgrupper

Pilotgrupp Standardiserade tidstyper
Namn Organisation
Agneta Andersson Region Jönköpings län
Erhan Tershani Region Jönköpings län
Annelie Birgersson Widin Region Östergötland
Louise Ercolino Region Skåne
Barbro Fallhammar Region Skåne
Susanne Johansson Region Skåne
Erik Ramelius Region Skåne
Kristina Litzén Stenberg Region Skåne
Susanne Blom Region Uppsala
Anna-Karin Liljeqvist Region Uppsala
Chatchari Sjöqvist Jompong Region Uppsala
Berith Trässman Region Uppsala
Anders Ekmark Region Örebro län
Pilotgrupp Skyddade tidstyper
Namn Organisation
Agneta Andersson Region Jönköpings län
Erhan Tershani Region Jönköpings län
Annelie Birgersson Widin Region Östergötland
Louise Ercolino Region Skåne
Barbro Fallhammar Region Skåne
Susanne Johansson Region Skåne
Erik Ramelius Region Skåne
Kristina Litzén Stenberg Region Skåne
Susanne Blom Region Uppsala
Anna-Karin Liljeqvist Region Uppsala
Pernilla Lundgren Region Uppsala
Chatchari Sjöqvist Jompong Region Uppsala
Berith Trässman Region Uppsala
Kajsa Borthwick Region Värmland
Liselott Sellstedt Region Värmland
Göran Thörn Region Örebro län
Pilotgrupp Villkors- och informationstexter
Namn Organisation
Elin Fredriksson Region Jönköpings län
Sandra Stark Region Kalmar
Annelie Birgersson Widin Region Östergötland
Ida Gräsman Region Skåne
Jenny Boo Region Skåne
Maria Eklind Region Skåne
Anna-Karin Liljeqvist Region Uppsala
Pernilla Lundgren Region Uppsala
Chatchari Sjöqvist Jompong Region Uppsala
Berith Trässman Region Uppsala
Victoria Rolandsson Region Västerbotten
Sara Pätsi Region Örebro län
Ulrika Friberg Region Örebro län
Pilotgrupp Uthopp (pausad)
Namn Organisation
Erhan Tershani Region Jönköpings län
Per Birkerud Region Kalmar
Chatchari Sjöqvist Jompong Region Uppsala
Berith Trässman Region Uppsala
Almir Hodzic Region Örebro län
Pilotgrupp Nästa versions tjänstekontrakt
Namn Organisation
Sven-Åke Svensson Region Jönköpings län
Thomas Björnstedt Region Skåne
Pierre Norraeus Region Skåne
Jim Larsson Region Skåne
Jimmy Arvidsson Region Skåne
Maria Bülow Region Örebro län
Kalle Pettersson Västra Götalandsregionen
Jennie Boije af Gennäs Västra Götalandsregionen

 

Till toppen av sidan