Status aktuella initiativ

Pågående projekt och utredningar

Här hittar du de projekt och utredningar som pågår hos Inera just nu, från små förstudier och analyser till stora program.

Aktuella artiklar

 • Införandeprojekt Säker digital kommunikation

  Projektet ska bidra till att fler organisationer ansluter till tjänsten Säker digital kommunikation, genom att ta fram införandematerial och ge löpande stöd till organisationer som är intresserade av att ansluta.

 • Ny lösning för SITHS

  Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

 • Ny teknisk plattform för grunddata och katalog

  Projektet ska ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektet ska också migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet beräknas pågå till och med maj 2024.

 • Nya tidbokningstjänster

  Projektet ska ge invånaren en bättre överblick över sina bokade tider samt göra det enkelt att boka, omboka och avboka möten med vården.

 • Terminologitjänsten

  Projektet ska utveckla en plattform där kodverk och urval från flera olika källor ska kunna samlas.

 • Utredning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

  Den 1 januari 2023 började en ny lagstiftning att gälla som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta information mellan varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder. Ineras tjänster behöver anpassas efter den nya lagstiftningen och uppdraget ska bidra genom att ta fram och förankra exempel på hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala tjänster.

 • Utvidgning av underskriftstjänsten

  Projektet vidareutvecklar Ineras underskriftstjänst så att det blir möjligt att underteckna dokument med fler e-legitimationer än SITHS eID, till exempel Bank-id och Freja e-id.

 • Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

  Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon går mot slutet av sin livslängd. Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det nuvarande, som då avvecklas. Det nya Rådgivningsstödet utvecklas för att i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Till toppen av sidan