Status aktuella initiativ

Pågående projekt och utredningar

Här hittar du de projekt och utredningar som pågår hos Inera just nu, från små förstudier till stora program.

Aktuella artiklar

 • Ny lösning för SITHS

  Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

 • Ny teknisk plattform för grunddata och katalog

  Projektet ska ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektet ska också migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet beräknas pågå till och med maj 2024.

 • Nya tidbokningstjänster

  Projektet ska ge invånaren en bättre överblick över sina bokade tider samt göra det enkelt att boka, omboka och avboka möten med vården.

 • Standardisering API:er i välfärdsteknik

  Inera initierar under hösten 2023 ett standardiseringsarbete för API:er inom välfärdsteknik. Avsikten är att tillsammans med kommuner och leverantörer av välfärdsteknik bli överens om vilka API:er som bör prioriteras. Ambitionen är att påbörja arbetet med ett av API:erna, för att hitta ett gemensamt arbetssätt för hur standardiseringsarbetet bör bedrivas. Ett förslag ska också tas fram på hur arbetet ska se ut framåt och hur finansiering ska kunna säkras långsiktigt.

 • Terminologitjänsten

  Projektet ska utveckla en plattform där kodverk och urval från flera olika källor ska kunna samlas.

 • Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

  Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon går mot slutet av sin livslängd. Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det nuvarande, som då avvecklas. Det nya Rådgivningsstödet utvecklas för att i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Till toppen av sidan