Initial analys och förankring av intresse

Hälsoläge 2.0

Inera undersöker möjligheten att bygga en ny version av tjänsten Hälsoläge, som i dagsläget ägs av Folkhälsomyndigheten.

Den 31 oktober 2023 avvecklades tjänsten Hälsoläge som sedan 2016 har använts för att bevaka utbrottsrisker och bedöma hälsotrender baserat på information om kontaktorsaker till 1177 på telefon. Beslutet om avveckling grundades på att tekniken som tjänsten byggde på var förhållandevis dyr och ytterligare investeringar behövdes om tjänsten skulle vara livskraftig på sikt.

Efter diskussion med Folkhälsomyndigheten och ett antal befintliga kunder undersöker Inera möjligheten att bygga en ny version av tjänsten, Hälsoläge 2.0, som baserar sig på ny och billigare teknik och där ansatsen är att Inera ska äga den och erbjuda den till myndigheter, regioner och kommunala aktörer.

Bakgrund

Tjänsten Hälsoläge utvecklades under 2012-2015 med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hälsoläge sattes i förvaltning den 1 januari 2016 och ägs av Folkhälsomyndigheten. Inera ansvarade för tjänstens applikationsförvaltning och drift. Folkhälsomyndigheten var själv användare av Hälsoläge, framför allt utifrån övervakning av influensa, covid-19 samt calici- och RS-virus. Myndigheten sålde tjänsten till sju regioner och ett sjuttiotal kommuner representerade som kommunalförbund, kommunalägda bolag eller egna förvaltningar. De kommunala användarna representerades framför allt av dricksvattenleverantörer.

Status i beredningen

Offert skickas ut i början av 2024 till de kunder som tidigare använde Hälsoläge, och en realisering av Hälsoläge 2.0 skulle kunna ske under första halvåret 2024. Därefter kan även Ineras övriga kunder erbjudas tjänsten. Utvecklingen är beroende av arbetet med den nya tekniken för Rådgivningsstödet för 1177 på telefon. Tidplanen kan därför komma att ändras.

Idégivare: Inera, Folkhälsomyndigheten och befintliga kunder till tjänsten (regioner och kommuner)

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan