Fördjupad analys och finansiering av utveckling

Förenklat utfärdande av SITHS eID

Det har tagits fram ett förslag på en förenklad utgivningsprocess för identifieringstjänst SITHS.

Förslaget är att införliva den förenklade utgivningsprocessen som ett nytt flöde i den eID-portal som nu är under utveckling utöver redan existerande utgivningsflöden. Den förenklade processen är avstämd och förankrad med Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Status i beredningen

Utifrån positivt svar på intresseanmälan har Inera beslutat att gå vidare och skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna. Arbetet med att ta fram avsiktsförklaringen fortsätter under hösten 2023, men tidpunkten för utskick är inte fastställd.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av SITHS

Ansvarig: Ylva Andersén, tf affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan