Förankring med kommuner och regioner

Sammanhållen planering

Förslaget avser utveckling av 1177.se för att ge invånaren möjlighet till en överblick över sin vård och omsorg, som exempelvis bokade tider och planerade vårdinsatser. Målgruppen är primärt patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov.

Patienter med kronisk sjukdom, många vårdkontakter eller komplexa vård- och omsorgsbehov riskerar idag att falla mellan stolarna och utlämnas till att hålla ihop sin egen vård.

Målbilden för sammanhållen planering är ambitiös och sträcker sig över flera år:

 

Målgruppen är särskilt patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov, eftersom det för de och deras anhöriga ofta är extra svårt att få en överblick. Men även individer med färre kontakter kan tjäna på att få stöd för att hitta och hålla ordning på sin vård och omsorg.

Översikterna ska ses som ett gemensamt nationellt it-stöd för satsningen på nära vård, eftersom de stärker individers möjlighet att både påverka och samverka med vården. Översikterna är också ett digitalt stöd för det så kallade patientkontraktet, som är en central satsning inom Nära vård och ett sätt att tydliggöra för både individ och vårdgivare vad som är överenskommet. På översikten på 1177 ska detta kunna visas.

Förslaget innebär att arbetet ska ske i ett samlande projekt, i likhet med det tidigare programmet för första linjens digitala vård, och kommer att realisera stora delar av målbilden för 1177. Arbetet ska genomföras i etapper, styrda av en styrgrupp med regionrepresentanter, och ska innefatta både teknisk utveckling av 1177 och nationell samordning av exempelvis begrepp och vad som ska visas.

Inspelning från föreläsning på Vitalis 2023.

Inspelning av informationsmöte den 24 april 2023.

Status i beredningen

I juni 2023 skickade Inera ut en avsiktsförklaring för steg 1 till regionerna, efter en lång period av förstudier och förankringsarbete. Förhoppningen är att även kommuner ska vilja delta redan i första steget. Sista svarsdatum är 27 oktober 2023.

Avsiktsförklaring Sammanhållen planering steg 1 - till inera.se.pdf

Idégivare: Förstudier har genomförts på initiativ av SKR samordnat med uppdraget kring Patientkontrakt

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan