Förankring med kommuner och regioner

Sammanhållen planering

Patienter med kronisk sjukdom, många vårdkontakter eller komplexa behov riskerar idag att falla mellan stolarna och utlämnas till att få hålla ihop sin egen vård.

Många patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i sin vård och omsorg. Dessutom saknar patienterna överblick över inplanerade vårdinsatser. Detta skapar en otrygghet hos patienterna och en ineffektivitet i vård och omsorg.

Begreppet patientkontrakt är centralt inom realiseringen av strategin för en god och nära vård. Patientkontraktet är en sammanhållen plan över planerade vårdinsatser. Den sammanhållna planen ska exempelvis innehålla uppgifter som kontaktuppgifter till berörda vård- och omsorgskontakter, gällande vårdplaner och överenskommelser, egenvårdsråd, läkemedel och andra behandlingar samt bokade tider. Den sammanhållna planen ska stödja både patienten, närstående samt medarbetare i vård och omsorg, som i dagsläget inte heller har möjlighet till överblick.

Inera har gjort förstudier inom ramen för konceptet sammanhållen planering. Under våren 2021 genomfördes ett mindre pilotförsök i att realisera ett första steg mot att erbjuda patienter bättre stöd i linje med konceptet. Samtliga dessa förstudier och piloter har visat på stora behov och stora möjligheter i att realisera konceptet Sammanhållen planering på 1177.se.

Här kan du ta del av förstudien.

Inspelning från föreläsning på Vitalis 2023.

Inspelning av informationsmöte den 24 april 2023.

Status i beredningen

Våren 2022 svarade alla regioner ja på en intresseanmälan om ett långsiktigt projekt. Nu har en avsiktsförklaring tagits fram tillsammans med en referensgrupp. I januari 2023 skickade Inera ut utkast på avsiktsförklaring på remiss till regionerna. Sista datum för svar var 27 februari. Den 24 april hade Inera ett informationsmöte och berättade om vilka frågor och synpunkter som kommit in och hur de kommer att hanteras. Synpunkterna ledde framför allt till förtydliganden. Eftersom projektet innebär en bred och generell utveckling behöver alla regioner medverka. Just nu pågår fortsatt dialog och förankringsarbete.

Idégivare: Förstudier har genomförts på initiativ av SKR samordnat med uppdraget kring Patientkontrakt

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan