Förankring med kommuner och regioner

Ny ombudstjänst 1177

Det finns behov av utveckling av en ny ombudstjänst så att ombudshantering fungerar likvärdigt i hela 1177.se.

På 1177.se finns i dagsläget två ombudstjänster som fungerar på olika sätt. Under 2022 genomförde Inera en förstudie i syfte att se över de regelverk som gäller för åldersgränser och vårdnadshavares tillgång till barns information och e-tjänster. En ny ombudstjänst behöver utvecklas stödjer det kommande regelverket för åldersgränser och säkerställer att ombudshantering fungerar likvärdigt på hela 1177.se.

En statlig utredning pågår om barns och deras vårdnadshavares direktåtkomst till journalinformation. Det finns dessutom ett lagförslag om ombudsfunktionalitet mellan vuxna. Dessa regleringar kommer att påverka utvecklingen av en ny ombudstjänst.

Utveckling av en helt ny ombudstjänst förutsätter också en omfattande anpassning av de inloggade tjänsterna på 1177.se samt av de regionala tjänster som är anslutna till Ineras ombudstjänst.

Status i beredningen

En fördjupad analys pågår med ambition att skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna under vintern 2023.

Idégivare: Initierat av Inera, affärsområde 1177 och kunskapstjänster

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan