Förankring med kommuner och regioner

Digitalt stöd för Riktade hälsosamtal

Det finns ett behov av en nationell tjänst som stödjer regionerna i genomförande av så kallade Riktade hälsosamtal.

Riktade hälsosamtal är en metod för att uppmärksamma invånare på levnadsvanornas betydelse för att förebygga och behandla sjukdomar. Region Jönköping har utvecklat ett digitalt stöd för Riktade hälsosamtal och flera regioner har visat intresse och har samma behov. Frågan är nu lyft till Inera om att utveckla och erbjuda en nationell tjänst för Riktade hälsosamt för både vuxna och elever.

Status i beredningen

Under 2022 genomförde Inera en initial analys och skickade därefter ut en intresseanmälan till regionerna med sista svarsdag 10 februari 2023. 18 regioner tackade ja till intresseanmälan och Inera har därför beslutat att gå vidare och skicka ut en avsiktsförklaring, vilket innebär som första steg att en fördjupad analys ska genomföras. 

Idégivare: Region Jönköping

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

 

Till toppen av sidan