Förankring med kommuner och regioner

Den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av tillgång till vetenskapliga underlag

I dagsläget råder helt olika förutsättningar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i kommuner och i regioner, avseende tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag i form av tidskriftsartiklar, e-böcker, databaser och kunskaps- och beslutsstöd.

Kommunernas personal saknar också det stöd i sin kunskapsförsörjning som regionernas personal har via sina sjukhusbibliotek och informationsspecialister.

Inera har fått in två ärendebeskrivningar i frågan. En från Länssamverkangruppen i Västerbotten och en från Eiras referensgrupp.

Status i beredningen

Inera har genomfört en första analys och presenterat ett lösningsförslag för det kommunala programrådet. I oktober 2022 skickades ett erbjudande till kommunerna. Sista svarsdatum var 15 april 2023.

Idégivare: Länssamverkangruppen i Västerbotten samt Eiras referensgrupp

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan