Status aktuella initiativ

Förankring med kommuner och regioner

Här visas utvecklingsförslag där förankring av intresse och finansiering pågår med kommuner och regioner.

Aktuella artiklar

 • Ny 1177-app

  Förslaget gäller utveckling av en ny 1177-app, med mer funktionalitet än i den nuvarande versionen av appen. Behovet har identifierats i workshops som Inera har genomfört tillsammans med nio regioner.

 • Vårdhandboken på lätt svenska

  Förslaget avser en webbplats med uppdaterade och kvalitetssäkrade metodbeskrivningar och riktlinjer inom basal omvårdnad, motsvarande den nuvarande Vårdhandboken, på lättläst svenska.

 • Övertagande av SBAR-app

  Inera har fått en förfrågan om att överta utveckling och förvaltning av SBAR-appen, som är ett rapporteringsstöd inom kommunal hälso- och sjukvård.

 • Den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av tillgång till vetenskapliga underlag

  I dagsläget råder helt olika förutsättningar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i kommuner och i regioner, avseende tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag i form av tidskriftsartiklar, e-böcker, databaser och kunskaps- och beslutsstöd.

 • Ny ombudstjänst 1177

  Det finns behov av utveckling av en ny ombudstjänst så att ombudshantering fungerar likvärdigt i hela 1177.se.

 • Sammanhållen planering

  Patienter med kronisk sjukdom, många vårdkontakter eller komplexa behov riskerar idag att falla mellan stolarna och utlämnas till att få hålla ihop sin egen vård.

 • Invånarens samtycke 1177.se

  Ökad digital hantering av ärenden har drivit på önskemål om att olika former av samtycken också borde kunna hanteras digitalt via 1177.se

 • Digitalt stöd för Riktade hälsosamtal

  Det finns ett behov av en nationell tjänst som stödjer regionerna i genomförande av så kallade Riktade hälsosamtal.

 • Förvaltning av system för nationellt kliniskt remittentstöd

  Utifrån ny lagstiftning finns det behov av ett nationellt kunskapsstöd vid remisser för undersökning med joniserande strålning. Inera har fått en förfrågan om att förvalta IT-delen av ett system som avses upphandlas.

Till toppen av sidan