Utveckling

Socialtjänst

Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information kring brukare och patienter över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade tjänster. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Sköterska serverar kaffe till äldre dam.

Socialtjänsten utmanas av gamla systemstöd och det finns behov av att modernisera informationshanteringen i de verksamhetssystem som används, men också öka nyttan av digitala produkter och tjänster som appar och välfärdsteknik. Ny lagstiftning gällande sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation träder i kraft 1 januari 2023, som möjliggör informationsutbytet mellan regionens hälso- och sjukvård och kommuners vård och omsorg. Detta skapar förbättrade förutsättningar men kommer också att kräva nya digitala stöd som förutsätter samverkan mellan kommunernas och regionernas olika verksamhetsområden.

Aktuella initiativ

Här hittar du pågående projekt och utredningar inom socialtjänst, men också utvecklingsförslag där arbete pågår för att förankra intresse och finansiering hos Ineras kunder samt finansierade initiativ där utvecklingen ännu inte har startat.

Rapporter och resultat

Här hittar du rapporter och resultat från genomförda projekt och utredningar inom socialtjänst.

Planerade initiativ 2023-2025

För att möta kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner. Socialtjänst är ett satsningsområde i kundplanen för kommunerna.

Följ Ineras utvecklingsarbete per område

1177 och nära vård

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen. 1177 ska bidra i den omställningen. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Hälso- och sjukvård

Det pågår ett genomgripande och långsiktigt arbete för att digitalisera hälso- och sjukvården. Ineras roll är att stödja regionerna och kommunerna i det arbetet genom att utveckla och förvalta digitala lösningar inom områden där marknaden ensam inte kan tillgodose behoven. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Digital infrastruktur

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur åt regioner och kommuner. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Skolområdet

För att möta kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner. Socialtjänst är ett satsningsområde i kundplanen för kommunerna.

Till toppen av sidan