Pågående projekt och utredningar

1177 för kommunerna

Inera arbetar med frågan om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till all hälso- och sjukvård. För närvarande genomförs ett uppdrag för att låta kommunerna använda befintliga delar av 1177 på prov.

SKR:s socialchefsnätverk initierade hösten 2018 frågan om att inkludera den kommunala hälso- och sjukvården i 1177 Vårdguiden. Utredningar som genomförts har konstaterat att det är juridiskt möjligt att 1177 Vårdguiden utvecklas till att omfatta även den kommunala hälso- och sjukvården, men att tjänsterna i 1177 är byggda utifrån regionernas behov och patientdatalagen. Ett arbete pågår för att utreda den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av gemensamma tjänster och undersöka på vilket sätt och inom vilka områden det finns starka skäl att samverka och gå in i 1177.

Pilotkommuner testar 1177 Vårdguidens e-tjänster

Fyra kommuner är med och testar 1177 Vårdguiden och ett par utvalda e-tjänster inom kommunal hälso- och sjukvård. Piloterna kommer att utvärderas med syfte att identifiera hur 1177 Vårdguidens e-tjänster kan användas och skapa nytta för kommunerna. Utvärderingen kommer att resultera i ett erbjudande till kommunerna för användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Uppdragets syftet är att:

 • Konkretisera ett förslag på kommunernas behov och användning av 1177 Vårdguiden, inklusive invånarnyttan med en samlad ingång.
 • Öka Ineras kunskap om kommunal hälso- och sjukvård och ge konkret kunskap om utveckling som behövs för ett breddinförande.

Genomförande av piloter

För att möjliggöra pilotgenomförandet kommer uppdraget, tillsammans med kommunerna, att identifiera vilka e-tjänster som ger mest nytta för verksamheten och tillsammans skapa dessa e-tjänster. Piloten innebär även att nya id:n för HSA skapas, baserat på de vårdgivande enheterna som ska finnas i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Uppdraget innebär även att personal som ska använda 1177 Vårdguidens e-tjänster utbildas och att tillhörande insatser görs för kommunikation till invånare, så att de får kännedom om den nya gemensamma vägen in via 1177.se.

Deltagande kommuner i piloten:

 • Uddevalla
 • Kungsbacka
 • Örebro
 • Aneby.

Tjänster som testas inom ramen för piloten:

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • 1177 Inkorg
 • Formulärhantering.

Utvärdering

Pilotkommunerna kommer att genomföra en utvärdering baserat på användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster under 2022. Pilotverksamheten ska utvärderas både ur invånar- och verksamhetsperspektiv genom strukturerade frågeformulär samt en fokusgrupp, vars resultat ska ligga till grund för en rapport.

Det ingår i uppdraget att ta fram en utvärderingsplan som till exempel kan beskriva:

 • Invånarnas behov av funktionaliteten i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Fördelar och utmaningar i kommunernas användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Underlaget för hur juridiken påverkas inom 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Behovet av ny funktionalitet och nya tjänster.

Rapporten ska kunna ligga till grund för en utvecklings- och införandeplan för kommunal hälso- och sjukvård i 1177 Vårdguiden.

Leverans

Inför 2023 kommer uppdraget att leverera:

 • Ett erbjudande till kommunerna, inklusive prisbild för användning av 1177 Vårdguiden e-tjänster.
 • En plan för vidareutveckling och anpassning av 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • En checklista för breddinförande.

Tidplan

Uppdraget väntas pågå under hela 2022 och resultera i ett erbjudande till kommunerna under 2023.

Kontaktperson

Uppdragsledare Safia Bennani: safia.bennani@inera.se

Till toppen av sidan