Pågående projekt och utredningar

Organisationsstatistik

Uppdraget ska vidareutveckla den statistik som visas på inera.se så att den bättre motsvarar kundernas behov. Det ska bland annat gå att se statistik för hur olika organisationer använder Ineras tjänster.

Om uppdraget

För många av Ineras tjänster finns statistik här på inera.se om hur mycket tjänsten används, och hur användningen ändras över tid. Du hittar informationen under respektive tjänst, från rubriken Statistik över tjänstens användning.

Många regioner har behov av att ännu tydligare kunna se och analysera hur den egna organisationen använder Ineras tjänster. De tjänster som är kopplade till 1177 Vårdguiden är särskilt intressanta, och hur användandet av dem utvecklas över tid.

En del regioner har också uttalat önskemål om att få tillgång till den information som ligger till grund för statistiken, så att de genom olika integrationer eller överföringar själva kan visa upp den så som den egna organisationen efterfrågar.

I samverkan med intresserade regioner kommer Inera i det här uppdraget att utveckla funktionalitet som möter deras önskemål. Statistiken ska fortsatt vara öppen för alla att ta del av, på inera.se.

Den nuvarande tekniska lösningen kommer att utvecklas och ändras så att mer av den information som redan samlas in från olika källsystem blir tillgänglig. Den tekniska lösningen kommer även att förändras från att bara visa statistik sorterad per tjänst till att även visa statistik sorterad per organisation. Organisationerna definieras med hjälp av HSA-id. Det kommer även att utföras ett förberedande arbete för att göra det möjligt att exportera data från Ineras tekniska plattform för statistik.

Leveranser

Uppdraget ska utifrån regionernas uttryckta krav och behov leverera:

  • Presentation av statistiken på inera.se strukturerad efter organisation
    • Det innefattar en utökning och omstrukturering av den information som idag visas
    • Befintlig statistik påverkas inte utan fortsätter att visas som idag.
  • Förberedande arbete för att göra det möjligt att exportera data från Ineras tekniska plattform för statistik.

Tidplan

Uppdraget påbörjades under augusti 2020 och ska avslutas i december samma år.

Kontaktpersoner

Uppdragsägare Petter Könberg: petter.konberg@inera.se
Uppdragsledare Victor Friberg: victor.friberg@inera.se

Till toppen av sidan