Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA

Med anledning av att projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA inte ryms inom Ineras budget för 2020 har projektet varit pausat sedan december 2019.

Närbild på läkarbricka.

Det pågår för närvarande en utredning om fortsatt arbete med ny teknisk plattform och förvaltning av grunddata på Inera. Beslutsunderlaget ska presenteras för Ineras styrelse i oktober 2020.

Har du frågor om projektet, är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan