Pågående projekt och utredningar

Ny teknisk plattform för grunddata och katalog

Projektet ska ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektet ska också migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet beräknas pågå till och med maj 2024.

Närbild på läkarbricka.

Leveranser

Projektets tre huvudleverabler är att:

  • bygga upp en ny teknisk plattform för grunddata och katalog, vilket bland annat omfattar att
    • ta fram en LDAP-proxy, för synkronisering från lokala HSA-kataloger
    • ta fram ett nytt användargränssnitt som ska ersätta både Sök i HSA och HSA Admin
    • säkerställa att HSA-konsumenter kan hämta information från HSA på samma sätt som tidigare
  • migrera befintlig HSA-katalog till den nya plattformen
  • efter migrering, stänga ner befintlig HSA-plattform.

Tidplan

Projektet startade 28 september 2021 och beräknas pågå till och med maj 2024.

Arbetet med migrering till den nya plattformen beräknas starta i början av 2023. Migreringen beräknas kunna pågå parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Projektets påverkan

Avsikten är att övergången till den nya plattformen ska ge så liten påverkan som möjligt för de organisationer och tjänster som är anslutna till HSA. Men naturligtvis kommer det att bli en viss påverkan, framför allt till följd av den indatakontroll som införs för att förhindra att information som inte följer HSA-policy och HSA-schema kommer in i katalogen.

Kontaktperson

Projektledare Filip Andersson: filip.andersson@inera.se

Till toppen av sidan