Pågående projekt och utredningar

Listning

Projektet Listning digitaliserar processen när en invånare listar sig hos en vårdgivare, även när invånaren gör det i ett annat län. Lösningen bygger på ett nationellt samordnat informationsutbyte. Invånarna kommer att kunna göra listningen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ung man och kvinna har ett trevligt samtal

Om projektet

Alla invånare har möjlighet att välja en fast vårdcentral som sitt förstahandsval i primärvården. Det kallas att lista sig, eller listning. När en invånare väljer att lista sig hos en vårdgivare i en annan region än den egna, kallas det utomlänslistning.

För att den här processen ska kunna digitaliseras, krävs ett nationellt samordnat informationsutbyte.

Projektets lösning innebär att invånarna gör listningen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. När en invånare listar sig i en annan region, kommer information att utbytas mellan regionhuvudmännen via Nationella tjänsteplattformen. Det är ett tekniskt nav som möjliggör integrationer mellan olika system och tjänster. Informationsutbytet sker genom anslutning av regionernas listningssystem till plattformen.

För att en utomlänslistning ska kunna göras behöver båda regionerna vara anslutna till Nationella tjänsteplattformen, det vill säga både regionen där invånaren är mantalsskriven och där den önskade vårdgivaren finns.

Projektets lösning innebär flera nyttor:

 • Lagen om det fria vårdvalet följs.
 • Det politiskt uppsatta målet att främja digitala lösningar, samt underlätta för invånaren att styra sina egna valmöjligheter, följs.
 • Minskad administration i hanteringen av utomlänslistningar.

Leveranser

Projektet har hittills levererat

 • tjänstekontrakt för utbyte av utomlänslistning mellan huvudmän
 • en uppdaterad tjänstedomän
 • en juridisk analys av tjänstens alla delar
 • förankring av lösningsförslaget hos 1177 samt piloterna.

Projektet ska också

 • genomföra utveckling av e-tjänsten Listning inom 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • färdigställa tjänstepaketeringen inför tjänstens överlämning till förvaltning och kundsupport.
 • genomföra tester med piloterna
 • stödja driftsättningen av piloterna, bland annat Region Kalmar Län, Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Stockholm.

Projektet ansvarar inte för att genomföra lokala systemanpassningar hos regionerna.

Tidplan

Under hösten 2019 genomfördes en juridisk utredning så att lagar och förordningar matchas i det diskuterade tekniska lösningsförslaget. Våren 2020 har lösningsförslaget förankrats hos piloterna, 1177 och utvecklingsteamet.

I juni 2020 har projektet fått utvecklingsresurser och påbörjat samarbete med utvecklare. Diskussioner förs om kravspecifikation och viss modernisering av domänen eftersom den är cirka 10 år gammal.

Nära samarbete pågår med våra piloter som nu har börjat kontakta sina leverantörer för anpassning av deras verksamhetssystem. Etablering av en förvaltningsorganisation pågår.

Tjänsten beräknas tas i drift andra kvartalet 2021.

Förutsättningar

För att regionerna ska kunna använda tjänsten krävs anslutning till Nationella tjänsteplattformen.

Mantalsregionen, där invånaren är mantalsskriven, ansvarar för att lagra och tillhandahålla övergripande information om de egna invånarnas listning i andra regioner.

Den region där en invånare valt att lista sig ansvarar för att tillhandahålla samma detaljerade information om listningen oavsett om invånaren är mantalsskriven i länet eller inte.

Allt informationsutbyte mellan huvudmännen sker i form av utlämnande utan krav på ömsesidigt personuppgiftsbiträde.

Det här behöver din organisation göra

Mantalsregionen, där invånaren är mantalsskriven, ansvarar för att lagra och tillhandahålla övergripande information om de egna invånarnas listning i andra regioner.

Den region där en invånare valt att lista sig ansvarar för att tillhandahålla samma detaljerade information om listningen oavsett om individen är mantalsskriven i länet eller inte.

Ni kommer att behöva ansluta till Nationella tjänsteplattformen enligt de tekniska specifikationer, så kallade tjänstekontrakt, som utvecklats för Listning. I samband med detta ansluts också invånartjänsten Listning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ni behöver i samband med detta göra anpassningar i de egna verksamhetssystem som berör er nuvarande lösning och leverantör.

Kontaktperson

Projektledare Ulf Ryttestål: ulf.ryttestal@inera.se.

Till toppen av sidan