Utveckling

Pågående projekt och utredningar

Här hittar du de projekt och utredningar som pågår hos Inera just nu, från små förstudier och analyser till stora program.

Aktuella artiklar

1177 för kommunerna

Inera utreder om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till socialtjänst och all hälso- och sjukvård. Utredningen ska resultera i ett beslutsunderlag som kommunerna ska ta ställning till.

1177 Klagomålshantering

Tjänsten Synpunkter och klagomål ska förenkla hanteringen av synpunkter och klagomål inom hälsa och sjukvård och riktar sig till vårdgivare och patientnämnd. Projektet 1177 Klagomålshantering levererar nya och förbättrade funktioner för klagomålshantering via tjänsten Synpunkter och klagomål, inklusive en integrationslösning mellan Nationella tjänsteplattformen och regionens egna system för handläggning.

1177 Vårdguiden på telefon - nya kanaler

Projektmålen är att komplettera tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon med ett bildverktyg och förbereda tjänsten för ett videoverktyg. Ett tredje projektmål är utreda möjligheterna för en synkron chatt att bli en del av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden och samtidigt utvecklas hela första linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmets arbete bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Invånarens symtombedömning och hänvisning

Projektet ska bidra till förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Ny teknisk plattform för grunddata och katalog

Projektet ska ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektet ska också migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet beräknas pågå till och med maj 2024.

Nya tidbokningstjänster

Projektet ska ge invånaren en bättre överblick över sina bokade tider samt göra det enkelt att boka, omboka och avboka möten med vården.

Screeningstöd livmoderhals

Projektet utvecklar tjänsten Screeningstöd livmoderhals, som regionerna kan använda för att kalla kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Det gör det möjligt för regionerna att följa de rekommendationer om screening som finns i det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

SITHS Kontinuitetssäkring

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring har till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats.

Symtombedömning och hänvisning

Projektet ska bidra till förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser.

Terminologitjänsten

Projektet ska utveckla en plattform där kodverk och urval från flera olika källor ska kunna samlas.

Utveckling av Egen provhantering

Egen provhantering ger invånaren möjlighet att själv beställa provtagning och få sina provsvar. Detta uppdrag innebär att utveckla tjänsten för nya användningsområden och stödja den för bredare användning av samtliga regioner.

Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Ett nytt verksamhetsstöd ska ersätta det befintliga Rådgivningsstödet inom 1177 Vårdguiden på telefon. Det nya verksamhetsstödet ska utvecklas med ambitionen att helt eller i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Åldersgränser i 1177 Vårdguiden

Inera utreder vilka åldersgränser och regelverk som ska gälla för åtkomst till personliga digitala tjänster på 1177.se för unga och deras vårdnadshavare.

Till toppen av sidan