Utveckling

Pågående projekt och utredningar

Här hittar du de projekt och utredningar som pågår hos Inera just nu, från små förstudier och analyser till stora program.

Aktuella artiklar

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden och samtidigt utvecklas hela första linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmets arbete bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Införandeprojekt Säker digital kommunikation

Projektet ska bidra till att fler organisationer ansluter till tjänsten Säker digital kommunikation, genom att ta fram införandematerial och ge löpande stöd till organisationer som är intresserade av att ansluta.

Invånarens symtombedömning och hänvisning

Projektet ska bidra till förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Ny teknisk plattform för grunddata och katalog

Projektet ska ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektet ska också migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet beräknas pågå till och med maj 2024.

Nya tidbokningstjänster

Projektet ska ge invånaren en bättre överblick över sina bokade tider samt göra det enkelt att boka, omboka och avboka möten med vården.

Screeningstöd livmoderhals

Projektet utvecklar tjänsten Screeningstöd livmoderhals, som regionerna kan använda för att kalla kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Det gör det möjligt för regionerna att följa de rekommendationer om screening som finns i det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

Terminologitjänsten

Projektet ska utveckla en plattform där kodverk och urval från flera olika källor ska kunna samlas.

Utredning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 1 januari 2023 började en ny lagstiftning att gälla som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta information mellan varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder. Ineras tjänster behöver anpassas efter den nya lagstiftningen och uppdraget ska bidra genom att ta fram och förankra exempel på hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala tjänster.

Utveckling av Egen provhantering

Egen provhantering ger invånaren möjlighet att själv beställa provtagning och få sina provsvar. Detta uppdrag innebär att utveckla tjänsten för nya användningsområden och stödja den för bredare användning av samtliga regioner.

Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon går mot slutet av sin livslängd. Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det nuvarande, som då avvecklas. Det nya Rådgivningsstödet ska utvecklas med ambitionen att helt eller i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Till toppen av sidan