Utveckling

Kundplaner 2023-2025

Det är Ineras kunder, kommuner och regioner, som tillsammans med Inera avgör vilken utveckling som ska prioriteras och genomföras. Ineras kundplaner beskriver planerade satsningar för de kommande tre åren utifrån regionernas och kommunernas prioriterade fokusområden.

Inera tar fram treåriga kundplaner som beskriver Ineras satsningar och mål utifrån regionernas och kommunernas prioriterade fokusområden. Kundplanerna tas fram i samverkan med regionerna och kommunerna. Kundplanerna revideras årsvis, eller oftare om behov finns.

Kundplanerna ska ge vägledning för Ineras arbete framåt, men utgör inga bindande åtaganden för vare sig enskilda regioner och kommuner eller för landets regioner och kommuner kollektivt. Det är först när en enskild region eller kommun beställer en specifik tjänst som ett bindande åtagande uppstår.

De nuvarande kundplanerna omfattar perioden 2023–2025.

Aktuella artiklar

Status aktuella initiativ

Här kan du se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra genomförda projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Till toppen av sidan