Genomförda projekt och utredningar

Utveckling inloggade tjänster

Projektet ingick i programmet Första linjens digitala vård och avslutades i december 2021. Projektet drev ett förbättringsarbete för en sammanhållen användarupplevelse av de inloggade tjänsterna på 1177.se.

Till toppen av sidan