Genomförda projekt och utredningar

Säker digital kommunikation

Projektet Säker digital kommunikation är avslutat sedan den 31 mars 2022 och resulterade i tjänsten Säker digital kommunikation, SDK.

Sjuksköterska och läkare studerar information på datorskärm

Om projektet

Projektet pågick åren 2017–2022 och var ett samarbete mellan SKR, Adda, DIGG, kommuner, regioner och andra statliga myndigheter. Närmare 100 organisationer medverkade i projektet. Syftet var att ge kommuner, regioner och statliga myndigheter möjlighet att utbyta ostrukturerad information digitalt på ett säkert sätt istället för att använda fax, brev och telefon.

Leveranser

Under 2018 togs målbilden och konceptet för Säker digital kommunikation fram. Under 2019 togs en gemensam infrastruktur och gemensamma regelverk fram och konceptet testades tekniskt med flera pilotaktörer, med positivt utfall. Under 2020 breddades de tekniska piloterna till att omfatta fler aktörer och konceptet testades även i produktionslika miljöer med skarpa data i så kallade verksamhetspiloter. Under 2021 och första kvartalet 2022 anpassades SDK till nya tekniska och regelmässiga förutsättningar inom Plattform för eDelivery hos DIGG, fortsatt pilotverksamhet genomfördes och SDK blev en beställningsbar tjänst hos Inera.  

Projektet resulterade i tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, som innebär att kommuner, regioner och statliga myndigheter kan utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Till toppen av sidan