Genomförda projekt och utredningar

Klagomålshantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Förstudien har undersökt hur patienter och närstående kan föra fram klagomål och synpunkter på vården via 1177 Vårdguiden.

Person sitter med armarna i kors

Aktuella artiklar

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Till toppen av sidan