E-hälsa och it i regionerna

E-hälsa och it i regionerna är en rapport som tas fram varje år av regionernas it-direktörer . Här hittar du den senaste rapporten från maj 2020.

Rapporten E-hälsa och it i regionerna, som ofta kallas SLIT-rapporten, är en årlig inventering av it-utvecklingen i hälso- och sjukvården. Den har gjorts varje år sedan 2003 på uppdrag av regionernas it-direktörer, en gruppering som brukar förkortas SLIT.

Uppgifter som samlas in är bland annat kostnader, system, leverantörer och driftformer.

19 regioner av totalt 21 har lämnat uppgifter till årets rapport, som innehåller uppgifter insamlade under våren 2020. De ekonomiska uppgifterna är hämtade från regionernas bokslut för 2019. 

Till toppen av sidan