Första linjens digitala vård

Vidareutveckling av Utbudstjänsten

En av de viktigaste delarna i första linjens digitala vård är att invånare ska kunna hitta eller hänvisas till rätt vårdnivå (primärvård eller specialiserad vård) och rätt kompetens i rätt tid. Det här projektet utvecklar stöd för att både invånare och hälso- och sjukvårdspersonal lätt ska kunna hitta utförare som erbjuder vårdtjänster via olika digitala tjänster. Projektet tar fram en nationell informationsstruktur för utbud av vårdtjänster samt ett tillhörande kodverk.

Om projektet

Utbudstjänsten fungerar som ett nav som hanterar information från alla vårdgivare så att den kan användas för olika digitala tjänster. Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda den i olika stödsystem för att hänvisa och remittera patienter till utförare av vård. Invånare kan använda den exempelvis för att hitta i vårdtjänstutbudet på 1177 Vårdguiden. 

Projektet ska samordna olika aktiviteter som behöver göras för att utbudsinformation ska kunna användas av fler regioner än de nuvarande. För att säkerställa enhetlighet för alla som söker i Utbudstjänsten har en begreppsanalys utförts över de centrala begreppen inom vårdtjänstområdet. Parallellt arbetar projektet med informationsstrukturen och tillhörande kodverk som gör det möjligt för regioner och kommuner att beskriva sitt utbud av vårdtjänster på ett enhetligt och strukturerat sätt. Det gör att digitala tjänster kan visa samma sak oavsett vem som står bakom tjänsten. Detta bidrar till en entydig förståelse. En gemensam arkitektur gör det möjligt att förena flera olika aktörer och skapa ett informationsflöde som kan användas för många olika digitala tjänster. 

Leveranser

Projektet ska leverera en nationell informationsstruktur för utbud av vårdtjänster med tillhörande kodverk som är väl förankrat hos regioner och myndigheter. I informationsstrukturen ingår de utredda begreppen med tillhörande definitioner och beskrivningar.

Utöver kodverket ska projektet göra en analys av behovet av ett administrationsverktyg för inmatning av vårdtjänster i Katalogtjänst HSA. Det ingår också i projektet att se till att det skapas en förvaltningsorganisation för Utbudstjänsten.

Projektet genomför också en förstudie i syfte att visa nyttan med att kunna använda tjänsterna Utbud och E-remiss tillsammans.

En delleverans av kodverk för vårdtjänster finns tillgänglig på den öppna informationssidan för programmet Första linjens digitala vård. 

Tidplan

Projektet pågår till och med 31 december 2021.

Förutsättningar

En förutsättning för att kunna enas om en gemensam nationell informationsstruktur och ett gemensamt kodverk är ett betydande samarbete mellan regioner och olika myndigheter. Bland annat pågår det samarbete med representanter för nätverket för vårdtjänstutbud samt arbetsmöten med regionexperter. 

Det finns beroenden till flera andra av Ineras tjänster, som Katalogtjänst HSA, Elektronisk remiss och funktionen Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben.

Det här behöver din organisation göra

Projektet har behov av att några regioner bidrar med införande av Utbudstjänsten och arbetar för att tillgängliggöra sitt vårdtjänstutbud via Hitta vård och/eller E-remiss. Projektet bidrar med stöd för anslutning till den nationella tjänsten. Alla regioner behöver samarbeta och ansluta till tjänsten för att den ska nå sin fulla potential. 

Kontakt

Till toppen av sidan