Första linjens digitala vård

Första linjens digitala vård

Regionernas gemensamma målbild fungerar som en ledstjärna för att driva utvecklingen och införa nya funktioner och förmågor för första linjens digitala vård inom 1177 Vårdguiden. Utvecklingsarbetet drivs utifrån principerna om nära vård som bland annat handlar om att skapa en förbättrad tillgänglighet till vården. Värden som personcentrering, jämlik vård och hälsa, rätt vård i rätt tid och ett fritt vårdval är centrala.

Aktuella artiklar

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i samverkan.

Till toppen av sidan