Första linjens digitala vård

Nya tidbokningstjänster

Som en del i en sammanhängande vårdprocess ska invånaren få en förbättrad överblick över sina bokade tider samt på ett intuitivt sätt enkelt kunna boka, omboka och avboka möten med vården. Projektet bidrar till att öka tillgängligheten till vård och graden av delaktighet för invånare genom digitala tjänster.

Projektet är en fortsättning på det arbete som inleddes inom ramen för projektet Utveckling inloggade tjänster. Arbetet utgår ifrån resultatet från en förstudie som beskrev en vision för framtidens tidbokningstjänster som ska utgå från invånarens behov. Genom att bygga om webbtidboken från grunden ges fler möjligheter till vidareutveckling än vad dagens webbtidbok medger. När webbtidboken sedan bättre kan kopplas till triagering ökar möjligheterna för vården att bättre rikta sitt erbjudande mot de invånare som har störst behov. Ett mål är att öka mängden bokningsbara tider som invånaren kan boka själv digitalt.

Projektet bidrar till att öka tillgängligheten till vård och graden av delaktighet för invånare genom digitala tjänster. Som en del i en sammanhängande vårdprocess ska invånaren få en förbättrad överblick över sina bokade tider samt på ett intuitivt sätt enkelt kunna boka, omboka och avboka möten med vården.

De nya tidbokningstjänsterna kommer även att bidra till att frigöra vårdens resurser genom att ge vårdpersonal och administratörer ett förbättrat stöd. Möjligheten att nå och kommunicera med invånare om exempelvis lediga tider och villkor för tidsbokning ska förbättras. Administrationen minskar när regionernas vårdsystem är integrerade med de nya tidbokningstjänsterna.

Till toppen av sidan