Första linjens digitala vård

Invånarens symtombedömning och hänvisning

Projektet Invånarens symtombedömning och hänvisning ska bidra till förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser. Det sker genom att anskaffa en plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning, genomföra tidiga införanden samt etablera den nya tjänsten inom förvaltning.

Om projektet

Idag slutar 30–40 procent av de samtal som görs till 1177 i egenvårdsråd. Om hälften av de samtalen inte behövde tas om hand av en sjuksköterska så skulle belastningen minska med 60 000–80 000 samtal per månad. En hypotes är att en del av samtalen skulle kunna ersättas av ett självskattningsverktyg för invånarens egen symtombedömning på 1177.se. Det skulle frigöra tid för vårdpersonalen, vilket skulle bidra till kortare telefonköer till 1177 och kortare väntetider på vårdens mottagningar. Det skulle även bidra till att färre vårdkontakter slussas till fel nivå eller verksamhet, vilket i sin tur också leder till kortare väntetider för fysiska besök.

Uppdraget för projektet är att genom upphandling anskaffa en plattform för invånarens symtombedömning och hänvisning, genomföra tidiga införanden samt etablera den nya tjänsten inom förvaltning.

För att inhämta regionernas behov av en plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning genomfördes under maj-augusti 2020 en behovsinsamling. 

Leveranser och preliminär tidplan

Regionerna kommer att erbjudas en ny tjänst för sina invånare. Den nya tjänsten kommer att ge invånarna en digital ingång till vården via 1177 och automatisk symtombedömning och hänvisning. Tjänsten kommer också att göra digitala vårdmöten möjliga via till exempel chatt.

Projektets delleveranser och preliminära tider är:

  • Avslutad upphandling – klar 25 oktober 2022
  • Etablering av plattform och start av tidiga införanden – mars 2023
  • Förvaltningsetablerad tjänst – maj 2023

Förutsättningar

Förutsättningar och framgångsfaktorer:

  • Aktivt deltagande från de regioner som ska genomföra tidiga införanden.
  • Aktiv styrgrupp som tar beslut kring vägval och avgränsningar så att projektet kan uppnå sitt mål.

Det här behöver din organisation göra

Regioner som ska genomföra tidiga införanden deltar i projektets referensgrupp samt förbereder sina verksamheter inför kommande införande.

Kontakt

Om du har frågor om det arbete som pågår, går det bra att kontakta oss.

Referensgrupp

Namn Organisation
Mäjt Wijk Region Dalarna
Thomas Hedlund Region Dalarna
Petter Könberg Region Gotland
Rolf Stals Region Gotland
Anders Granvald Region Gotland
Helena Glemdal Bergkvist, programrådsrepresentant Region Jönköping
Sven-Åke Svensson Region Jönköping
Eva Järvholm, programrådsrepresentant Region Kalmar
Ragnar Styrbjörn Region Kalmar
Mitko Capanov, programrådsrepresentant Region Kronoberg
Caroline Schön Region Skåne
Liselott Rehn Region Skåne
Victoria Sundin, programrådsrepresentant Region Skåne
Sabine Kühn Region Skåne
Louise Arodén Region Uppsala
Annelie Kjellberg, programrådsrepresentant Region Uppsala
Anna Ek Region Uppsala
Thomas Fritz, programrådsrepresentant Region Västerbotten
Catarina Vesterberg Region Västerbotten
Anette Hägglund Sundin, programrådsrepresentant Region Västernorrland
Eva Renstorp Region Västernorrland
Jonas Bylund Region Västernorrland
Sara Johansson Region Västernorrland
Ulrika Landström, programrådsrepresentant Region Örebro län
Göran Thörn Region Örebro län
Björn Strandell Region Örebro län
Katrin Eriksson Region Örebro län
Lotta Saleteg Falk, programrådsrepresentant Region Östergötland
Emma Stockman Region Östergötland
Till toppen av sidan