Första linjens digitala vård

Invånarens symtombedömning och hänvisning

Projektet Invånarens symtombedömning och hänvisning ingår i programmet Första linjens digitala vård. Leveranserna ska bidra till programmets effektmål ”Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård” och ”Effektivare användning av vårdens resurser”. Det sker genom att anskaffa en plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning, genomföra tidiga införanden samt etablera den nya tjänsten inom förvaltning.

Till toppen av sidan