Digitala kallelser

Invånare ska kunna ta emot digitala kallelser från hälso- och sjukvården i inloggat läge på 1177 Vårdguiden och även ange om de vill ha kallelser i pappersformat eller inte. I vissa fall ska det också gå att av- och omboka tider direkt via de digitala kallelserna.

Om projektet

Det går redan idag att skicka kallelser digitalt till invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster, men inte så smidigt som både vårdgivare och invånare önskar. Projektet ska därför vidareutveckla dagens lösningar så att alla vårdgivare får möjlighet att skicka kallelser digitalt och utforma deras innehåll bättre. Invånarna ska i vissa fall kunna om- och avboka tider via kallelsen. Vårdgivaren ska kunna skicka med en länk till exempelvis ett bokningssystem, eller använda den webbtidbok som redan finns som en del av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Projektet ska också lösa en önskad funktion både från invånare och vårdgivare, så att de invånare som vill kan avsäga sig papperskallelser. Om den möjligheten används kommer färre pappersutskrifter och minskad posthantering både gynna miljön och minska vårdgivarnas kostnader för kallelser.

Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård (FLDV).  

Leveranser

Projektet ska leverera systemstöd så att alla vårdgivare, oavsett vårdinformationssystem, ska kunna skicka kallelser digitalt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det kommer att finnas två tekniska alternativ för vårdgivare att välja mellan.

Vårdgivarna kommer att få en ökad flexibilitet i hur kallelser kan utformas och skickas. Det ska bli möjligt att skapa egna mallar för innehållet, bifoga filer, påverka när en kallelse ska skickas ut och till vilka och kunna skicka med länkar, exempelvis till tidbokning. Det ska också gå att se om en invånare har tagit del av kallelsen eller inte.

Invånarna ska enklare än idag kunna om- och avboka en tid direkt via kallelsen under vissa förutsättningar och kunna avsäga sig papperskallelser när det är aktuellt.

Tidplan

Projektet ska leverera den förbättrade funktionaliteten senast under oktober 2020.

Det här behöver din organisation göra

Det utreds nu vad regionerna respektive Inera behöver göra. Information kommer att publiceras längre fram i projektet. 

Kontakt

Till toppen av sidan