Första linjens digitala vård

1177 på telefon - nya kanaler

Projektet har som mål att komplettera tjänsten 1177 på telefon med ett bildverktyg och ett videoverktyg och ingår i programmet Första linjens digitala vård, FLDV.

Om projektet

Projektet handlar om vidareutveckling av tjänsten 1177 på telefon.

Projektets två första etapper som avslutades i mars 2020, respektive maj 2021, handlade om att:

  • genomföra pilotverksamheter för att testa och utvärdera såväl videosamtal som möjlighet för invånare att skicka en bild till en sjuksköterska under ett samtal med 1177 på telefon. Läs mer om resultatet från piloterna i utvärderingsrapporten här. 
  • komplettera tjänsten 1177 på telefon med det utvärderade bildverktyget och att förbereda tjänsten för videoverktyget som möjliggör för en sjuksköterska att ta hjälp av video som stöd för bedömning av symtom i ett samtal.

Nu pågår projektets tredje etapp med målet att breddinföra videoverktyget.

Genom att projektet har sett i utvärderingen att användningen av bild- och videoverktyget ökar kvaliteten, precisionen och följsamheten i telefonsjuksköterskornas bedömning, bidrar projektet till programmets nyttoeffekter:

  • Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård
  • Effektivare användning av vårdens resurser

Leveranser

Projektets två första etapper levererades under våren 2020, respektive våren 2021.

Projektets tredje etapp omfattar införande av videoverktyget i de regioner som vill genomföra införande under 2021.

Etapp tre startade i juni 2021 och sträcker sig till april 2022. Den preliminära tidplanen är att ett införande av videoverktyget påbörjas med ett informationsmöte i slutet av augusti 2021 för de regioner som planerar för införande. Målsättningen är att införandet är klart under våren 2022.

Förutsättningar

Projektet genomförs i samarbete med tjänsten 1177 på telefon och har därför regelbunden dialog med tjänstens förvaltning för att på bästa sätt hantera beroenden.

Inom ramen för programmet Första linjens digitala vård förs en dialog med programmets övriga projekt.

Projektets påverkan

Projektet är en vidareutveckling av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon och syftar till att införa bild- och videoverktyg som ett komplement till tjänsten.

Det här behöver din organisation göra

I de regioner som under projekttiden inför videoverktyget i sin verksamhet för sjukvårdsrådgivning kommer två regionala utbildare få möjlighet att delta i en utbildning i hanteringen av videoverktyget.

Lokal IT kommer att behöva bli involverad när videoverktyget installeras i den regionala sjukvårdsrådgivningen.

En förfrågan om införande har gått ut via Programrådet och mer detaljerad information om införandet kommer att ske i dialog med utsedd kontaktperson från regionen.

Till toppen av sidan