Utveckling

Första linjens digitala vård

Nu moderniseras 1177 Vårdguiden och samtidigt utvecklas hela första linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmets arbete bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Aktuella artiklar

Nyheter kopplade till Första linjens digitala vård

Till toppen av sidan