Utveckling

1177 och nära vård

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen. 1177 ska bidra i den omställningen. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Utgångspunkten är att 1177 ska utvecklas för att fortsätta utgöra en nationell samlingsplats där invånaren guidas rätt i utbudet av vård, hälsa och omsorg.

Som stöd har en gemensam målbild med sikte på 2030 tagits fram och en långsiktig färdplan som beskriver hur målbilden ska realiseras.

Aktuella initiativ

Här hittar du pågående projekt och utredningar inom 1177 och nära vård, men också utvecklingsförslag där arbete pågår för att förankra intresse och finansiering hos Ineras kunder samt finansierade initiativ där utvecklingen ännu inte har startat.

Första linjens digitala vård

Stöd för sammanhållen planering och sömlös vård

Förbättrad användarupplevelse och modernisering av 1177

Invånarens kunskapsstöd

Professionens kunskapsstöd

Rapporter och resultat

Här hittar du rapporter och resultat från genomförda projekt och utredningar inom utvecklingen av 1177.

Följ Ineras utvecklingsarbete per område

Hälso- och sjukvård

Det pågår ett genomgripande och långsiktigt arbete för att digitalisera hälso- och sjukvården. Ineras roll är att stödja regionerna och kommunerna i det arbetet genom att utveckla och förvalta digitala lösningar inom områden där marknaden ensam inte kan tillgodose behoven. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Digital infrastruktur

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur åt regioner och kommuner. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Socialtjänst

Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information kring brukare och patienter över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade tjänster. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Skolområdet

För att möta kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner. Socialtjänst är ett satsningsområde i kundplanen för kommunerna.

Till toppen av sidan