Gå till innehåll

Webbtidbokning

Webbtidbokning innebär att mottagningen erbjuder invånaren att boka, alternativt endast boka av eller omboka, en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Beställa tjänst

Varje region ansvarar själv för införande av och utbildningar i hanteringen av webbtidbokning.

För att beställa tjänsten och ansluta er till webbtidbokning ska ni kontakta den som ansvarar för ert journalsystem. Den personen hjälper er att integrera tidboken med 1177 Vårdguiden via nationella tjänstekontrakt och introducerar er i hur det ska användas. I vissa fall tas en kostnad ut för det arbetet. Ta kontakt med din region för mer information.

Införande

De vårdenheter som ska erbjuda webbtidbokning måste vara anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här hittar du förslag på hur du kan gå tillväga vid ett införande av webbtidbokning, vanliga frågor och checklistor, exempel på hur tjänsten ser ut för invånare, samt teknisk dokumentation. Du kan också kontakta Supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster för att få stöd. 

 

Förvalta och använda tjänst

Varje region har administratörer som ansluter och förvaltar mottagningar.

Regelverk

Uppgifter om patient omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen. Dessutom gäller Patientdatalagen och Personuppgiftslagen, där vårdgivaren är personuppgiftsansvarig.

Roller och ansvar

Varje verksamhet väljer vilka roller och kompetenser som bör vara involverade vid ett införande av webbtidbokning.

Initialt bör ett integrationsprojekt med deltagare från både verksamhet och it etableras. En projektledare utses som leder arbetet med att ta fram en projektplan som beskriver de flöden som skall stödjas, tjänster som skall erbjudas samt specificerar de verksamhetsregler som ska gälla. För ytterligare information, se under Införande.

Statistik

Här hittar du statistik som visar hur Webbtidbokning används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan