Gå till innehåll

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden är för att få en viss typ av vård eller hur många som fått en viss typ av behandling.

Genom att visa mått och resultat på en samlad yta kan Vården i siffror ge underlag för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom, olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

Vården i siffror

Viktig källa för att förbättra och följa upp vården

Vården i siffror vänder sig till alla som är intresserade av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. Majoriteten av informationen på webbplatsen är öppen för alla. Vårdpersonal har tillgång till ytterligare information som presenteras på ett sätt som ska stödja deras interna förbättringsarbete. Vissa delar av informationen som visas i Vården i siffror finns också tillgänglig via 1177.se.

Syftet med en öppen webbplats är att bidra till ökad transparens och diskussion kring kvaliteten inom hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att det i sin tur ska leda till mer kvalitets- och förbättringsarbete ute i vården.

Underlag hämtas från olika register

Informationen som visas i Vården i siffror hämtas från nationella kvalitetsregister och andra register och databaser som innehåller kvalitativa mått av olika slag (som anslutit till Vården i siffror). Om du har förslag och exempel på information som borde finnas med för att underlätta analys och uppföljning inom just ditt område, kontakta Kundservice.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan