Gå till innehåll

Verifiering tjänsteproducent/tjänstekonsument

Vid verifiering överlåts delar av ansvaret till förvaltare/leverantörer av tjänstekonsumenter, tjänsteproducenter och externa system.

Innan en verifiering påbörjas rekommenderar Inera att kunden genomför egna förberedande tester för att validera mognaden av systemet. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser och problem som behöver åtgärdas. Inera tillhandahåller stöd i form av testsviter. Testsviterna är automatiserade tester och utgör ett komplement till de manuella tester som kunden utför. Det finns en testsvit för varje tjänstekontrakt och de ingår i det releasepaket för tjänstedomänen som finns att hämta på rivta.se. Testsviterna exekveras i verktyget SoapUI. Läs gärna mer under Stödtjänster, Utbildning.

Resultaten av de förberedande testerna behöver inte rapporteras in till Inera.

En verifiering omfattar följande steg:

1. Tester

Testerna består av två delar:

  • Verifiering av tjänsteproducentens funktionalitet med hjälp av de testsviter som ingår i releasepaketet. Kunden kan välja att genomföra testerna själv eller avropa stödtjänster för att låta Inera göra det.

  • Validering av information med hjälp av referensapplikation i Ineras nationella testmiljö (SIT).

2. Dokumentation

Utifrån testresultaten fylls en självdeklaration i, antingen av kunden själv eller av Inera med stöd av kunden, inklusive eventuella avvikelser som upptäckts under testerna. Självdeklarationen finns med i releasepaketet.

När självdeklarationen är ifylld skickas den in till Inera för granskning.

3. Granskning

Självdeklarationen granskas och bedöms av Inera och leder till något av följande beslut:

  • Godkänd med eller utan avvikelser
  • Godkänd med förbehåll, beställaren genomför rättningar till överenskommet datum och lämnar in en uppdaterad självdeklaration med hänvisning till tidigare Marval-ärende.
  • Underkänd: Beställaren kommer överens om en ny tidplan tillsammans med Inera. Beställaren genomför rättningar och lämnar in en uppdaterad självdeklaration med hänvisning till tidigare Marval-ärende.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan