Gå till innehåll

Svevac avvecklas

Inera och dess ägare har tagit beslutet att avveckla Svevac eftersom det med nuvarande tekniska lösning inte finns förutsättningar att upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst.

Tjänsten, ska enligt en första plan, vara stängd för registrering i mitten av 2021. Fram till dess kan service för tjänsten komma att begränsas och även viss funktionalitet upphöra att fungera. Tjänsten kommer att vara helt avvecklad i slutet av 2022.

Kunder som använder Svevac kan göra det precis som vanligt fram till 1 juli 2021. Viss funktionalitet kan dock försvinna. Efter 1 juli 2021 kommer det inte vara möjligt att registrera vaccination i Svevac.

Ytterligare information om avvecklingen, och detaljerad plan för den, kommer du att kunna hitta här på inera.se

Översiktlig tidplan för avveckling

Stopp för nya kundanslutningar

På grund av den påbörjade avvecklingsprocessen kan tjänsten inte längre ta emot anslutningar från nya kunder. Detta gäller inte anslutning av nya enheter för befintliga kunder, det är fortfarande möjligt och fungerar som tidigare.

Möjlighet till systemanslutning stängs 2020-12-31

De webservices som används för anslutning av eget journalsystem till Svevac, så kallad direktintegration, kommer att inaktiveras 2020-12-31. Efter detta datum kommer registrering och åtkomst till uppgifter i Svevac endast att vara möjligt via tjänstens eget webbgränssnitt. Detta påverkar exempelvis anslutningar som görs från system som Joliv, J4 eller PMO.

Kontakta din journalsystemleverantör om du undrar hur detta påverkar din vårdgivare eller enhet.

Ändring i hantering av spärrar för vaccinationsjournaler i Svevac

Från och med 2020-06-01 behöver samtliga spärrar som skall gälla i Svevac registreras i tjänstens egen interna spärrfunktion. Detta påverkar bara hantering av spärrar som tidigare registrerats endast via den nationella spärrtjänsten, en av Ineras säkerhetstjänster, och är en följd av att Svevac inte kommer att kunna anpassas till den nya versionen av den.

Detta gäller sådana spärrar som registreras när patienten vill dölja alla sina vaccinationsjournaler på en viss vårdenhet för vårdpersonal som arbetar på andra vårdenheter eller hos andra vårdgivare, men endast sådana spärrar som är kopplade till vaccinationsuppgifter i Svevac.

Hur påverkar detta er som kund?

 Som vårdgivare hanterar ni idag spärrar på något av följande sätt:

  1. Ni registrerar inga spärrar i den nationella Spärrtjänsten som skall gälla i Svevac.
  2. Ni registrerar samtliga spärrar som skall gälla i Svevac både direkt i Svevac och i den nationella Spärrtjänsten (enligt anvisning för Svevac-användning).
  3. Ni registrerar spärrar som skall gälla i Svevac endast i den nationella Spärrtjänsten.

För dessa olika fall gäller:

  • I fall 1 & 2 påverkas ni inte av denna förändring.
  • I fall 3 behöver ni fr o m 2020-06-01 även registrera (dubbelregistrera) sådana spärrar som skall gälla i Svevac direkt i tjänstens webbgränssnitt, för att få samma hantering av spärr i tjänsten som nu.

Om du inte vet hur ni inom er vårdgivare hanterar spärrar idag, kontakta din lokala Svevac-administratör.

Information om vaccinationer visas inte i NPÖ

Sedan mars 2019 delar Svevac inte vaccinationsinformation över den nationella tjänsteplattformen för visning i Nationell patientöversikt, NPÖ. Denna delning kommer inte att återupptas eftersom Svevac avvecklas.

Vid frågor, vänd dig till Ineras kundservice.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan