Gå till innehåll

Att använda tjänst

En förutsättning för att kunna lägga upp nya användare och enheter är att vårdgivaren har ett avtal med Inera för användning av Svevac.

Information om hur en vårdenhet gör för att beställa anslutning till Svevac hittar du under Beställa tjänst.

Användare

I första hand vänder du dig till din lokala Svevac-administratör eller samordnande på regional nivå för din vårdenhet/vårdgivare. Denne kan hjälpa till med behörighetsadministration (nyupplägg, ändringar) av användare, roller och behörigheter.

Om din vårdenhet/vårdgivare för närvarande saknar Svevac-administratör och samordnande på regional nivå kan dessa roller beställas nedan. Beställningen skickas då till Ineras Kundservice.

Vet du inte vem som är Svevac-administratör eller samordnare på regional nivå – se Frågor och svar.

Beställ ny administratör/samordnare

Enheter

Nya enheter beställs från Inera

Beställ ny enhet

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan