Gå till innehåll

Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de behov den aktuella målgruppen har.

Stöd och behandling är en av e-tjänsterna som erbjuds av vårdgivare via 1177 Vårdguiden. Inloggning för invånaren sker via 1177.se.  Vårdpersonal loggar in via länkar under Inloggning vårdpersonal här på sidan.

Avsedd användning

Tjänsten Stöd och behandling är avsedd att användas av vårdgivare inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg. Tjänsten möjliggör för landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd och behandling via nätet. Syftet är att i första hand öka invånarnas tillgång till kvalitetssäkrad internetbaserad stöd och behandling.

Vad innebär e-tjänsten?

Stöd och behandlings tekniska plattform är lättillgänglig, användarvänlig och säker. Plattformen följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett nationellt medicinskt informationsystem, bland annat ur ett informations- och patientsäkerhetsperspektiv. Plattformen lagrar patientuppgifter endast under behandlingsperioden.

Tjänsten Stöd och behandling består av två tekniska plattformar; Stöd och behandling samt Designverktyget.

Den enskilda invånaren kan använda Stöd- och behandlingsplattformen efter att ha blivit erbjuden ett stöd- eller behandlingsprogram med en utsedd behandlare. Internetbehandlingen är tänkt som stöd för invånarens vård och omsorg. Exempel är stöd- och behandlingsprogram mot ångest, depression, smärta, tinnitus och screening för att identifiera alkohol- och drogmissbruk.

Den andra delen av tjänsten Stöd och behandling är Designverktyget. Designverktygets tekniska plattform är en utvecklingsmiljö för att skapa nya program som stöd för invånarens vård och omsorg. I plattformen kan innehållsleverantörer, som är utsedda av vårdgivare, utveckla olika typer av stöd- och behandlingsprogram. Designverktyget är flexibelt på så sätt att innehållsleverantören kan specialdesigna olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de behov den aktuella målgruppen har.

I Designverktyget hanteras inga patientuppgifter.

I tjänsten Stöd och behandling kan vårdgivare se vilka andra stöd- och behandlingsprogram som innehållsleverantörer har utvecklat och gjort tillgängliga, liksom de kan erbjuda stöd och behandlingar som de själva tagit fram.

Den nationella tekniska plattformen för tjänsten Stöd och behandling har utvecklats av Invånartjänster, Stockholms läns landsting, som också förvaltar tjänsten under varumärket 1177 Vårdguiden på uppdrag av Inera.

 

Fördjupad information om Stöd och behandling

Logga in som vårdpersonal

Här hittar du dokument för Stöd och behandling

Sedan 1 januari 2016: >400 aktiverade enheter

statistik