Invånare

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som gör det möjligt för landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet. Rapporten nedan visar statistik som avser användandet av Stöd och behandling. Underliggande besöksdata för rapporterna kommer från Stöd och behandling. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Till toppen av sidan