Gå till innehåll

Sebra - biverkningsrapportering

Tjänsten Sebra är ett behandlingsstöd vid läkemedelsbiverkningar som också tillåter digital rapportering till Läkemedelsverket. Syftet med Sebra är att stödja dem som utför vård och behandling inom hälso- och sjukvård samt att effektivisera rapporteringen av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket.

Så erbjuds Sebra

Sebra är en webbapplikation som nås genom en länk från vårdinformationssystemet.

De som kan använda tjänsten är hälso- och sjukvårdspersonal som har något av dessa yrken: läkare, apotekare, receptarie, barnmorska, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och tandläkare.

När en ny biverkningsrapport skapas, fylls uppgifter om patienten i automatiskt. De hämtas från Personuppgiftstjänsten. Tjänsten är också kopplad till Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel. Det gör att vårdpersonal kan söka efter läkemedel som ska anges i rapporten.

Information om patientens läkemedel och eventuella andra sjukdomar kan också hämtas och fyllas i automatiskt, men det förutsätter att din organisations vårdinformationssystem har anslutits till Nationella tjänsteplattformenDet är en teknisk plattform som fungerar som ett nav, eller en sorts växel. Det förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika system inom vård och omsorg.

Webbapplikationen Sebra
Så här kan det se ut när Sebra används. Den som ska rapportera biverkningar har hämtat information om bland annat patientens läkemedel, och väljer bland dem för att skapa rapporten.

Förutsättningar

Sebra erbjuds till regioner.

Vårdgivaren behöver vara ansluten till följande tjänster för att Sebra ska fungera och kunna användas:


För att vårdpersonal ska få tillgång till Sebra krävs särskild behörighet och säker inloggning med SITHS-kort. Det är verksamhetschefen på varje vårdenhet som beslutar vem som ska ha tillgång till Sebra, och det är vårdenhetens HSA-administratör som registrerar behörigheten genom att tilldela användaren medarbetaruppdrag i HSA-katalogen.

Det här behöver din organisation göra

För att Sebra ska kunna användas behöver kundens vårdinformationssystem anpassas och utvecklas.

Om ni dessutom vill att uppgifter om patientens läkemedel och diagnoser ska fyllas i automatiskt, behöver ytterligare utveckling göras av vårdinformationssystemet.

Ni behöver även besluta om egna rutiner för journalföring av biverkningsrapporter.

Felanmälan och support hanteras i första hand av vårdgivarens lokala supportfunktion. Om den lokala supporten inte kan hantera frågan så vänder de sig till Ineras tekniska support.

Beställ Sebra

Alla regioner kan beställa tjänsten Sebra.

För att kunna beställa tjänsten behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera.

Använd formuläret nedan för att beställa Sebra.

Dokument

Klicka på länken nedan för att se alla dokument för Sebra.

Länkar

Här samlar vi länkar som kan vara till nytta för dig som använder Sebra.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan