Gå till innehåll

Sebra - biverkningsrapportering

Med tjänsten Sebra är det möjligt att rapportera läkemedelsbiverkningar digitalt från hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket. Tjänsten gör det enklare för vårdpersonalen att rapportera, minskar administrationen och innebär tidsvinster. Dessutom ökar patientsäkerheten.

Så erbjuds Sebra

Sebra är en webbapplikation som nås genom en länk från vårdinformationssystemet.

När en ny biverkningsrapport skapas, fylls uppgifter om patienten i automatiskt. De hämtas från Personuppgiftstjänsten. Tjänsten är också kopplad till Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel. Det gör att vårdpersonal kan söka efter läkemedel som ska anges i rapporten.

Information om patientens läkemedel och eventuella andra sjukdomar kan också hämtas och fyllas i automatiskt, men det förutsätter att din organisations vårdinformationssystem har anslutits till Nationella tjänsteplattformen.

Webbapplikationen Sebra
Så här kan det se ut när Sebra används. Den som ska rapportera biverkningar har hämtat information om bland annat patientens läkemedel, och väljer bland dem för att skapa rapporten.

Förutsättningar

Sebra erbjuds till landsting och regioner.

Vårdgivaren behöver också vara ansluten till följande tjänster för att Sebra ska fungera och kunna användas:


För att vårdpersonal ska få tillgång till Sebra krävs särskild behörighet och säker inloggning med SITHS-kort. Det är verksamhetschefen på varje vårdenhet som beslutar vem som ska ha tillgång till Sebra och det är vårdenhetens HSA-administratör som registrerar behörigheten genom att tilldela användaren medarbetaruppdrag i HSA-katalogen.

Det här behöver kunden göra

För att Sebra ska kunna användas behöver kundens vårdinformationssystem anpassas och utvecklas.

Om kunden dessutom vill att uppgifter om patientens läkemedel och diagnoser ska fyllas i automatiskt, behöver ytterligare utveckling göras av vårdinformationssystemet.

Ni behöver även besluta om egna rutiner för journalföring av biverkningsrapporter.

Felanmälan och support hanteras i första hand av vårdgivarens lokala supportfunktion. Om den lokala supporten inte kan hantera frågan så vänder de sig till Ineras tekniska support.

Beställ Sebra

Alla landsting och regioner kan beställa tjänsten Sebra.

För att kunna beställa tjänsten behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera.

Under första kvartalet 2019 pågår förberedelser för att fler landsting och regioner ska kunna börja använda Sebra. Är ni intresserade av att börja använda tjänsten eller om ni har fler frågor så kontakta oss genom formuläret nedan.

Länkar

Här samlar vi länkar som kan vara till nytta för dig som använder Sebra.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support