Gå till innehåll

Sebra – biverkningsrapportering

Med tjänsten Sebra är det möjligt att rapportera läkemedelsbiverkningar digitalt från hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket. Tjänsten gör det enklare för vårdpersonalen att rapportera, minskar administrationen och innebär tidsvinster. Dessutom ökar patientsäkerheten.

Läkemedelsverket tar varje år emot cirka 7 000 biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården. Men det borde vara ännu fler, med tanke på hur mycket läkemedel som landets över tio miljoner invånare använder. Fler rapporterade biverkningar skulle ge bättre kunskaper om bland annat långtidseffekter av läkemedel, hur de påverkar varandra, och hur till exempel barn påverkas.

Alla vårdgivare ska rapportera läkemedelsbiverkningar enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. Sebra gör det enklare genom att erbjuda ett sätt att skapa och skicka biverkningsrapporter elektroniskt. En del information hämtas och fylls i automatiskt i rapporten, exempelvis uppgifter om patienten, patientens läkemedelslista och eventuella andra sjukdomar. När vårdpersonalen har fyllt i kompletterande information kan rapporten skickas elektroniskt till Läkemedelsverket.

Det finns flera nyttor med Sebra:

  • Det blir enklare för vårdpersonal att rapportera läkemedelsbiverkningar, vilket leder till att fler rapporter skickas till Läkemedelsverket.
  •  Det blir lättare att jämföra och följa upp biverkningar när innehållet i rapporterna blir mer enhetligt och komplett. 
  • Patientsäkerheten ökar eftersom kunskaperna om läkemedelsbiverkningar blir bättre.

Namnet Sebra är en förkortning av sjukvårdens elektroniska biverkningsrapportering.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support