Gå till innehåll

Sebra – biverkningsrapportering

Tjänsten Sebra är ett behandlingsstöd vid läkemedelsbiverkningar som också tillåter digital rapportering till Läkemedelsverket. Syftet med Sebra är att stödja dem som utför vård och behandling inom hälso- och sjukvård samt att effektivisera rapporteringen av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket tar varje år emot cirka 7 000 biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården. Men det borde vara ännu fler, med tanke på hur mycket läkemedel som landets över tio miljoner invånare använder. Fler rapporterade biverkningar skulle ge bättre kunskaper om bland annat långtidseffekter av läkemedel, hur de påverkar varandra, och hur till exempel barn påverkas.

Alla vårdgivare ska rapportera läkemedelsbiverkningar enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. Sebra gör det enklare genom att erbjuda ett sätt att skapa och skicka biverkningsrapporter digitalt. Samtidigt fungerar tjänsten också som ett behandlingsstöd eftersom vårdpersonalen direkt kan upptäcka uppenbara eller misstänkta läkemedelsbiverkningar. En del information hämtas och fylls i automatiskt i rapporten, exempelvis uppgifter om patienten, patientens läkemedelslista och eventuella diagnoser. När vårdpersonalen har fyllt i kompletterande information kan rapporten skickas digitalt till Läkemedelsverket.

Det finns flera nyttor med Sebra:

  • Tjänsten kan underlätta och effektivisera hälso- och sjukvårdpersonalens arbete i samband med vård och behandling av patientens läkemedelsbiverkning, genom att erbjuda ett behandlingsstöd som även har funktionalitet för att kunna rapportera biverkningen till Läkemedelsverket.
  • Ett förenklat sätt att rapportera biverkningar kan leda till att fler biverkningsrapporter skickas till Läkemedelsverket.
  • Det blir lättare för Läkemedelsverket att jämföra och följa upp biverkningar när innehållet i rapporterna blir mer enhetligt och komplett.
  • Ökad biverkningsrapportering främjar patientsäkerheten och folkhälsan i Sverige och Europa genom att Läkemedelsverket får större underlag för att utreda, följa upp och få mer kunskap om effekter av läkemedel med målet att läkemedel ska vara säkra under hela livscykeln.

Namnet Sebra är en förkortning av sjukvårdens elektroniska biverkningsrapportering.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan